0

Νέα έρευνα δείχνει ότι οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι λιγότερο πιθανό να αισθάνονται δυστυχείς κατά την προσπάθειά τους να διακόψουν τη συνήθεια του καπνίσματος

Πολλοί καπνιστές εγκατέλειψαν επιτυχώς μεταβαίνοντας σε ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά οι γιατροί δεν μπορούσαν να συστήσουν αυτή τη θεραπεία χωρίς επαρκή στοιχεία από κλινικές δοκιμές. Τώρα έχουν αυτά τα στοιχεία.

Η τελευταία μελέτη επιβεβαιώνει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πράγματι ένας αποτελεσματικός τρόπος για βοηθηθούν οι καπνιστές να κόψουν το τσιγάρο.

ηλεκτρονικο τσιγαρο

Στη δοκιμή, που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, περίπου 900 καπνιστές που επιδιώκουν να διακόψουν, ανατέθηκαν τυχαία

σε μία από τις δύο ομάδες της έρευνας.Στη μία ομάδα δόθηκε θεραπεία

υποκατάστασης νικοτίνης (NRT) κυρίως συνδυασμοί επιθέματος νικοτίνης με φάρμακο βραχύτερης δράσης, όπως τσίχλα νικοτίνης, συσκευή εισπνοής ή ψεκασμό στο στόμα.

Στην άλλη ομάδα δόθηκε ένα επαναπληρώσιμο ηλεκτρονικό τσιγάρο, με μία ή δύο φιάλες υγρού αναπλήρωσης, και της διδάχθηκε πώς να χρησιμοποιήσει τη συσκευή. Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας

ενθαρρύνθηκαν να αγοράσουν περισσότερες προμήθειες της επιλογής τους, με τις δυνάμεις και τις γεύσεις νικοτίνης που τους άρεσε. Και οι δύο ομάδες

έλαβαν εβδομαδιαία υποστήριξη πρόσωπο με πρόσωπο τουλάχιστον κατά

τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες της μελέτης.Όταν οι βαρείς καπνιστές προσπαθούν να διακόψουν, συχνά νιώθουν δυστυχισμένοι για κάποιο

διάστημα, αγωνιζόμενοι με παρορμήσεις να καπνίζουν, ευερεθιστότητα και χαμηλή διάθεση.

Η ομάδα που χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικά τσιγάρα παρουσίασε λιγότερα από αυτά τα συμπτώματα από ότι η ομάδα που χρησιμοποιούσε NRT. Βρήκαν

επίσης πως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πιο εξυπηρετικά και πιο

ικανοποιητικά, αν και δεν βρήκαν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή τα NRT το ίδιο ικανοποιητικά όπως τα τσιγάρα.

Οι ατμιστές διατήρησαν το αρχικό τους πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια της μελέτης. Στο τέλος του έτους, σχεδόν διπλάσιοι άνθρωποι στην ομάδα

ηλεκτρονικών τσιγάρων είχαν πραγματοποιήσει αποχή από το τσιγάρο

καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους σε σύγκριση με την ομάδα της NRT θεραπεία αντικατάστασης νικοτίνης- (18% έναντι 10%).

Μεγάλη διαφορά

Στις αρχές της μελέτης, και οι δύο ομάδες χρησιμοποιούσαν τις θεραπείες τους σχεδόν κάθε μέρα. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, προέκυψε έντονη διαφορά.

Περίπου το 40% των καπνιστών στην ομάδα ηλεκτρονικών τσιγάρων εξακολουθούσε να ατμίζει στον ένα χρόνο, ενώ μόνο το 4% της ομάδας NRT- θεραπεία αντικατάστασης νικοτίνης

χρησιμοποιούσε ακόμα το προϊόν αντικατάστασης νικοτίνης. Μεταξύ των ατόμων που δεν κάπνιζαν για ένα χρόνο, το ποσοστό που χρησιμοποιούσε

τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ήταν 80%, και αυτό που χρησιμοποιούσε την NRT- θεραπεία αντικατάστασης νικοτίνης- ήταν 9%.

ηλεκτρονικο τσιγαρο

Μεταξύ των καπνιστών που δεν κατόρθωσαν να διακόψουν, υπήρξαν μερικοί και στις δύο ομάδες μελέτης που μείωσαν την πρόσληψη καπνού

κατά τουλάχιστον 50%, αλλά υπήρχαν σημαντικά περισσότεροι από αυτούς στην ομάδα ηλεκτρονικών τσιγάρων (13% σε σύγκριση με 7%.


Η συνέχιση του ατμίσματος, ωστόσο, μεταξύ αυτών που απέχουν μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κάτι κακό, αν η χρήση

ηλεκτρονικών τσιγάρων για ένα χρόνο οδηγεί στο άτμισμα για πολλά ακόμη χρόνια και εάν αυτό προκαλεί προβλήματα υγείας.

Παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι για την υγεία από το μακροχρόνιο άτμισμα εκτιμάται ότι είναι μικρότεροι από το 5%

των κινδύνων που συνδέονται με το κάπνισμα (δεν βρέθηκαν κίνδυνοι για την υγεία

από το άτμισμα σε μια μελέτη μεγάλων προδιαγραφών που εξετάζει τη χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων για πάνω από δυο χρόνια), αυτό θα

μπορούσε να παρουσιάσει έναν κίνδυνο που μπορεί να αποφευχθεί.

Αλλά το γεγονός ότι πολλοί από τους βαρείς καπνιστές στη μελέτη μας, οι οποίοι σταμάτησαν το κάπνισμα, συνέχισαν με το άτμισμα, θα μπορούσε να θεωρηθεί θετικό.

Οι εξαρτημένοι καπνιστές που διέκοψαν με NRT και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα μακροπρόθεσμα είναι γνωστό ότι

μειώνουν τον κίνδυνο υποτροπής, έτσι και η εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής.

Επίσης, το συνεχιζόμενο άτμισμα προστάτευσε αυτούς τους βαρείς καπνιστές από τις συνήθεις παρενέργειες της διακοπής, όπως το αίσθημα

ευερεθιστότητας και την αύξηση του σωματικού βάρους.

Και ένα ζήτημα που σπάνια συζητείται είναι ότι μερικοί καπνιστές απολαμβάνουν πραγματικά το κάπνισμα, και το άτμισμα μπορεί να τους

βοηθήσει να διατηρήσουν αυτή την απόλαυση.

ηλεκτρονικο τσιγαρο

Αυτοί οι πρώην καπνιστές εξακολουθούν, φυσικά, να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν νικοτίνη μέσω του ατμίσματος, αλλά αυτό δεν έχει τα σημαντικότερα αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία όπως έχουν τα

καύσιμα τσιγάρα. Οι κίνδυνοι για την υγεία από το κάπνισμα οφείλονται κυρίως σε χημικές ουσίες καύσης που απελευθερώνονται από την καύση του καπνού.

Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν νικοτίνη χωρίς καύση, όπως χρήστες σουηδικού snus και οι βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα χρήστες

προϊόντων αντικατάστασης νικοτίνης, δεν φαίνεται να έχουν αρνητικές

επιπτώσεις στην υγεία, ενώ το κάπνισμα προκαλεί πρόωρο θάνατο στους μισούς περίπου καπνιστές της μέσης ηλικίας.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τους συμμετέχοντες στην έρευνα και τελικά θα έχουμε δεδομένα σχετικά με το πόσο οι μακροχρόνιοι ατμιστές θα

συνεχίζουν να ατμίζουν και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό για την υγεία τους

και το ποσοστό υποτροπής τους. Εν τω μεταξύ, οι γιατροί μπορούν να λένε στους καπνιστές ότι υπάρχουν καλά αποδεικτικά στοιχεία ότι το άτμισμα μπορεί να τους βοηθήσει να σταματήσουν το τσιγάρο.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0
error: Content is protected !!
X